Formularz zgłoszenia na warsztat:

Nazwa warsztatu: (wymagane)

Data warsztatu: (wymagane)

Imię: (wymagane)

Nazwisko: (wymagane)

Adres e-mail kontaktowy: (wymagane)

Numer telefonu: (wymagane)

Adres zamieszkania (jeśli możliwe, ten sam który będzie na przelewie): (wymagane)

Ilość osób: (wymagane)

W tym dzieci od 4 do 12 roku życia: (wymagane w przypadku warsztatów wyjazdowych)

Preferowany rodzaj zakwaterowania? (wymagane w przypadku warsztatów wyjazdowych)
 pokój 1-osobowy z łazienką
 pokój 2-osobowy z łazienką
 pokój 3-osobowy z łazienką

Jakie masz doświadczenie z jogą? (wymagane w przypadku warsztatu jogi)
 jeszcze nigdy nie ćwiczyłam/em
 mniej niż rok
 1 rok
 >2 lata
 3-5 lat
 5-10 lat
 > 10 lat

Skąd wiesz o naszych kursach?
 Joga Wita Studio w Poznaniu
 Wyszukiwarka Google
 Ulotka, plakat
 Centrum Jogi Marii Stróżyk
 Z polecenia

Jeśli masz pytania lub sugestie wpisz je poniżej. Podaj szczegółowe informacje dotyczące wieku dzieci, osób korzystających z samego pobytu bez kursu jogi, chęci zabrania zwierzęcia, potrzeby pomocy z dojazdem na miejsce. Jeśli dowiedziałaś/eś się o naszym wyjeździe w inny sposób niż w powyższym pytaniu, możesz wpisać odpowiedz tutaj.

Uwagi:

Organizator warsztatu (kursu jogi) nie jest płatnikiem VAT. Jeśli potrzebujesz rachunek podaj w polu poniżej dane do rachunku. Przy rachunku na firmę, proszę podać numer NIP.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych Dz. U nr 133 poz.833. Administratorem danych jest firma Syldom Sylwia Pędzich. Zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 (Dz. U. nr144, poz. 1204).

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych drogą elektroniczną w celu otrzymywania informacji o zajęciach i warsztatach organizowanych przez i we współpracy z Joga Wita Studio w Poznaniu.

 Tak Nie