warsztat-skuteczniej-komunikacji

Warsztaty rozwojowe według metody TRE®

TRE® jest metodą pracy z ciałem ukierunkowaną na samoregulację, samouzdrawianie, samopoznanie i samorozwój. Za pomocą sekwencji ćwiczeń, które uruchamiają w ciele neurogeniczne wibracje można zredukować głębokie napięcia mięśniowe, uwolnić stres fizyczny i psychiczny oraz energię zatrzymaną w ciele na skutek  trudnych przeżyć,  tych traumatycznych zwłaszcza.

Korzyści płynących ze stosowania tej metody jest wiele: dobry sen, spokój, usprawnianie, rozluźnienie, zmniejszenie stanów lękowych, depresyjnych, redukcja pobudzenia psychoruchowego ADHD, redukcja zaburzeń uwagi ADD, uwolnienia emocjonalnego i uczuciowego, to tylko niektóre z nich.

Metoda przeznaczona dla każdej grupy wiekowej bez względu na sprawność fizyczną w tym dzieci, młodzieży oraz osób starszych.

Przeciwwskazania: ciąża, połóg, padaczka, jaskra, ostre stany zapalne i pourazowe, ciężkie choroby serca, schizofrenia, zaburzenia psychotyczne.

Prowadzący: Krzysztof Wadelski – Trener Certified Practitioner of TRE® Level II; Instruktor ćwiczeń psychofizycznych. Akredytacja AADP (Amerykańskie Stowarzyszenie Lekarzy Leczących bez Użycia Leków)

Informacje i zapisy:

Terminy warsztatów:
- 9 wrzesień 2017 (sobota)
- 11 listopad 2017 (sobota)

Miejsce: Poznań, Studio Joga Wita, ul Wspólna 40